header photo

O zárubniach

O zárubniach

(hovorovo futro alebo futra, z nemeckého Futter, Türfutter) je rám pevne umiestnený v stene, ktorý ohraničuje otvor dverí a tvoria ich nosnú konštrukciu. Obvykle býva kovový, najmä v skorších dobách bol drevený alebo kamenný. Na zárubni je pomocou pántov zavesené krídlo dverí.

• Obložkové zárubne

Sú vyrobené z kvalitného MDF nosiča, na ktorom je nalepená prírodná dyha (dvere s prírodnou dyhou) alebo CPL laminát (dvere s CPL laminátu). Zárubne sa vyrábajú na mieru, podľa konkrétneho zamerania. Šírka obložky sa prispôsobuje hrúbke stien. Na základe požiadavky zákazníka sa môžu tieto dvere osadiť aj do kovových, alebo rámových drevených zárubní. 

Zvislej časti zárubne sa nazývajú ostenia alebo podvoj, spodná vodorovná časť sa nazýva prah, horná nadpražia. Zárubňa musí byť do steny pevne uchytená, k tomu u starších typov zárubní slúži tzv zhlaví alebo uši, čo sú okraje prahu a nadpražia, zasahujúce do steny. Staršie tesárske (tj drevené) zárubne boli tvorené tzv hrubú zárubní, ktorá sa obkladali obrubou (šambrány) z hladko hobľovaných dosiek, niekedy rôzne profilovaných. Toto obloženie sa nazýva obíjení zárubní.

Pánt čiže záves je mechanické zariadenie skladajúci sa z viacerých častí, ktoré umožňuje pohyblivé zavesenie najčastejšie dverí a okien a ich následný rotačný pohyb. Existuje veľké množstvo pántov, ktoré sa od seba líšia spôsobom uchytenia, ale aj spôsoby dovretí dverí alebo dvierok. V niektorých prípadoch sa tŕň zasúva, v iných je už napevno umiestnený. Ďalšie typy pántov, najmä naložené, polonaložené aj vložené nábytkové pánty žiadny tŕň nemajú.

Dvere a okná sa do pántov takzvane nasadzujú. Na spodnej pánt (obrátený tŕňom hore) je nasadený horný pánt, ktorý obsahuje miesto pre tŕň.Často sa stáva, že pri násilnom otváraní dverí, sú zo zárubne vyrvané pánty. Je to spôsobené zlým uchytením závesu dverí, čo znižuje kvalitu dverí.

 


Novinky

Akcia na interiérové dvere

Hľadanie